Okręgowy Związek Żeglarski w Tarnowie powstał wraz z utworzeniem województwa tarnowskiego w 1976 roku. 
Założycielami i pierwszymi działaczami związku byli Antoni Kołodziej, Stanisław Wójtowicz, Roman Duszyński, Zdzisław Ostrowski. 

Więcej informacji wkrótce.... Trwa opracowanie.

TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI,   ul. Bitwy pod Studziankami 8,  33-100 Tarnów,  NIP 873-27-94-179,  tel. 14 621-74-33,    www.tozz.pl    mail:   tozz@tozz.pl